Regler på Banen

Relger på Banen

 

Gæstekører SKAL aftales med løbsleder

Det er ikke tilladt at køre i modsat retning, samt køre på tværs af banen.

Af og påsætning af bil, skal ske så den ikke chikaner andre køre. Derfor sæt den på uden for banen - Pit område.

Ved indkørsel til banen skal der vises hensyn og kørsel i pit nedsættes farten til et minimum.

Kørsel på banen skal der vises hensyn til de andre kører.

Hvis du er i tvivl om der er fejl på bilen skal den køres til pit område hvis det er muligt.

Vælter du på banen, så gør de andre køre opmærksom på det!!! så der ikke sker skader på din egen og andres bil.

Ophold og kørsel på området er på eget ansvar.

Du må ikke du må færdes ind på banen mens der køres løb.

Man må IKKE lave ændringer på banen, uden godkendelse.

Underlag på banen kan være af asfalt, cement, jord, grus, græs

Ingen former for affald må henkastes på området. Du SKAL rydde op efter dig selv.